Algemeen
De webpagina van Bouwbedrijf Donkersteeg is in eigendom en beheer van Bouwbedrijf Donkersteeg.
Deze disclaimer is van toepassing op de gehele website www.bouwbedrijfdonkersteeg.nl en geldt voor eenieder die kennis neemt van de website.
Bouwbedrijf Donkersteeg besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website.

Copyright
Alle inhoud (teksten, afbeeldingen, bestanden) op deze website en het intellectueel ontwerp van deze website zijn eigendom Bouwbedrijf Donkersteeg.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bouwbedrijf Donkersteeg is het niet toegestaan deze website of enig gedeelte daarvan te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren.